Về chúng tôi

A 501(c)(3) non-profit organization, our mission is to bridge the gap between hope and opportunity by educating and enriching the lives of those affected by organ transplant.

Sứ mệnh & Lịch sử của chúng tôi

Được thành lập vào tháng 8 năm 1992 bởi Tommy Smith, một người nhận ghép thận, GTF tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và tinh thần trong thời gian thường quá tải đối với những người đang trải qua hoặc chờ đợi cấy ghép.

Tác động của chúng tôi ở Georgia

Với hơn $2,4 triệu được phân phối hàng năm trong hỗ trợ tài chính, GTF là nguồn chính để hỗ trợ bệnh nhân cấy ghép và hỗ trợ cho tất cả các ca cấy ghép nội tạng rắn ở toàn bang Georgia.

TÌM HIỂU THÊM VỀ GTF

Tổng quan về sứ mệnh, chương trình và dịch vụ của Quỹ.