Về chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là thu hẹp khoảng cách giữa hy vọng và cơ hội bằng cách giáo dục và làm phong phú thêm cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép nội tạng.

Sứ mệnh & Lịch sử của chúng tôi

Được thành lập vào tháng 8 năm 1992 bởi Tommy Smith, một người nhận ghép thận, GTF tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính, giáo dục và tinh thần trong thời gian thường quá tải đối với những người đang trải qua hoặc chờ đợi cấy ghép.

Tác động của chúng tôi ở Georgia

Với hơn $2,4 triệu được phân phối hàng năm trong hỗ trợ tài chính, GTF là nguồn chính để hỗ trợ bệnh nhân cấy ghép và hỗ trợ cho tất cả các ca cấy ghép nội tạng rắn ở toàn bang Georgia.

TÌM HIỂU THÊM VỀ GTF

Tổng quan về sứ mệnh, chương trình và dịch vụ của Quỹ.