Ban giám đốc

Hội đồng quản trị của chúng tôi bao gồm các chuyên gia y tế tận tâm, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, những người được cấy ghép và các tình nguyện viên trong cộng đồng cùng làm việc để cải thiện chất lượng cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép.

2021 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị của GTF họp bốn lần một năm, cung cấp giám sát và hướng dẫn cho nhân viên, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý và ủy thác cho Quỹ. Thành viên hội đồng quản trị có nhiệm kỳ ba năm và có thể chọn gia hạn nhiệm kỳ thứ hai.

Markham David

David Markham, MD

Chủ tịch hội đồng quản trị

Bệnh viện Emory St. Joseph

Albert Bolet

Albert Bolet, III

Thư ký

Goico & Bolet, PC

Bray Deavours

Bray Deavours

Thủ quỹ

Quỹ bất động sản Compass

Jennie Perryman

Jennie Perryman *

RN, PhD, At-Large

Trung tâm cấy ghép Emory

Josh Wolf, MD

Joshua Wolf, MD

Lớn

Viện cấy ghép Piedmont

Warren Shiver

Warren Shiver

Lớn

Nhóm đối xứng

Lester Crowell

Lester Crowell, Jr.

Lớn

Three-13 Salon, Spa & Boutique

Ben

Ben Barkley

Cố vấn

Kilpatrick Townsend

Janet Barnett

Janet Barnett *

Đại học Augusta Sức khỏe

Scott Blackard

Scott Blackard

Willis Towers Watson

IStock 1141654884

Melanie Calkins

Neenah Papers

IStock 876629044

Connie Daly

Tình nguyện viên cộng đồng

Linda Heiden

Linda Heiden *

LifeLink của Georgia

Michael Gallichio

Michael Gallichio, MD

Bác sĩ thận quận thủ đô

Melvin

Melvin Morris

Đối tác Lite House

Rene

Rene Romero, MD

Chăm sóc sức khỏe trẻ em của Atlanta

Elijahwise

Elijah Wise

Công ty Coca-Cola

* Thành viên Ban sáng lập

THÀNH VIÊN BAN THƯ VIỆN

John Whelchel, MD
Ed Frederickson, MD

Matt Stinchcomb
Bobby Howard

Tom Glavine
Marsha Brenner-Crews

David Lowance, MD
Christian Larsen, MD