TẠP CHÍ IMPRINT

Tạp chí Dấu ấn GTF

Tạp chí Dấu ấn được xuất bản hai lần một năm và phân phối cho hơn 28.000+ ứng viên cấy ghép, người nhận, người hiến tặng còn sống, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, người tham dự sự kiện, nhà tài trợ và các thành viên khác của cộng đồng cấy ghép của Georgia. 

Để cập nhật, thay đổi hoặc hủy đăng ký của bạn, vui lòng gửi email: Imprint@gatransplant.org. Nếu bạn có thắc mắc về quảng cáo trên Tạp chí Dấu ấn, vui lòng liên hệ với Rita tại RMichaels@gatransplant.org hoặc (678) 514.1180.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ TẠP CHÍ IMPRINT TRƯỚC

Volume 13 (2019)

Volume 12 (2018)

Volume 9 (Spring/Summer 2016)

Volume 8 (Summer/Fall 2015)