Đang tải Sự kiện

Lộ trình Khởi động đến Hội thảo Thành công

Tháng Tám 17, 2021 @ 10:00 sáng - 1:00 chiều

Vui lòng tham gia JumpStart và khách mời chuyên gia cho Hội thảo ảo để nâng cao kỹ năng phỏng vấn xin việc và tìm kiếm việc làm của bạn. Hội thảo này sẽ được thiết kế riêng cho những người được ghép tạng tham gia hoặc tái tạo lực lượng lao động cho thị trường việc làm ngày nay. Không gian hạn chế có sẵn. Vui lòng đăng ký nếu bạn muốn tham dự.

Để đăng ký và giữ chỗ, vui lòng gọi 678-514-1172 hoặc gửi email tới jumpstart@gatransplant.org.

 

  • ày đã vượt qua.

Chi tiết

Ngày:
Tháng Tám 17, 2021
Thời gian:
10:00 sáng - 1:00 chiều
Danh mục Biến cố:

Hội họp

Thu phóng trực tuyến