Tình nguyện viên

Các tình nguyện viên đóng vai trò quan trọng đối với sứ mệnh của Tổ chức Cấy ghép Georgia. Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể nâng cao nhận thức, quỹ và tiếp tục làm phong phú thêm cuộc sống của bệnh nhân cấy ghép và gia đình của họ.

Bạn có thể giúp gì?

GTF cần mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau để giúp đỡ. Thời gian và sự cống hiến của bạn có tác động thực sự đến cuộc sống của cộng đồng cấy ghép Georgia. Chúng tôi có nhiều cơ hội tình nguyện khác nhau để đáp ứng các kỹ năng và sở thích của bạn. Các vai trò tình nguyện hiện tại bao gồm:

Ủy ban sự kiện đặc biệt
Chúng tôi luôn cần trợ giúp để mua vật phẩm đấu giá, nhà tài trợ mới, bán vé sự kiện, v.v.

Tình nguyện viên Văn phòng
Văn phòng GTF đặt tại Roswell, Georgia. Chúng tôi luôn tìm kiếm những tình nguyện viên đáng tin cậy để hỗ trợ chúng tôi nộp hồ sơ, sao chép, nhập dữ liệu máy tính, tập hợp các gói tin, tập hợp các thư từ, v.v.

Đại sứ truyền thông xã hội

Chia sẻ câu chuyện của bạn
Ứng viên cấy ghép, người nhận, người hiến tặng còn sống và người chăm sóc sẵn sàng chia sẻ câu chuyện / hành trình cấy ghép của họ với những người khác thông qua: Tạp chí Dấu ấn của GTF, các chiến dịch truyền thông xã hội, sáng kiến tiếp thị, hội nghị Xu hướng cấy ghép (TNT), phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông và với tư cách là diễn giả tại các sự kiện .

Trở thành người cố vấn
Trở thành Cố vấn GTF được đào tạo và giúp hướng dẫn những người khác trong hành trình cấy ghép của họ bằng cách tham gia Dự án Cố vấn.

Cố vấn liên lạc của Trung tâm Lọc máu
Chúng tôi đang tìm kiếm những người ghép thận trước đây đang chạy thận nhân tạo để trở thành Cố vấn của Liên lạc viên Trung tâm Lọc máu (DCL). Cố vấn sẽ cần phải quay lại trung tâm lọc máu của họ và nói / hướng dẫn những người chạy thận về việc cấy ghép như một lựa chọn điều trị và các dịch vụ mà GTF cung cấp để giúp đỡ trong suốt quá trình.

Khi tôi 61 tuổi, tôi đã được cấy ghép tim và cho phép tôi có một cuộc sống bình thường và vui vẻ với gia đình, con cháu. Biết được tác động tích cực của điều này đối với cuộc sống của tôi và số lượng người cần cấy ghép, tôi muốn tích cực tham gia với GTF để đảm bảo rằng càng nhiều người càng tốt có thể có được trải nghiệm tích cực mà tôi có cơ hội có được.

-William B, Người nhận Cấy ghép Tim

BẮT ĐẦU

Hãy trở thành tình nguyện viên ngay hôm nay! Nếu bất kỳ cơ hội nào được đề cập ở trên giống như bạn muốn làm, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.