Ăn mừng cuộc sống

Ngày giờ:

Saturday, March 12, 2022

Vị trí:

JW Marriott Buckhead

Giá cả:

Bắt đầu ở $250

Tham gia với chúng tôi khi chúng tôi kỷ niệm cuộc sống và công nhận những nhà vô địch trong cộng đồng cấy ghép của chúng tôi trong một buổi tối từ thiện gồm bữa tối, khiêu vũ và các cuộc đấu giá độc đáo.

Thu hẹp khoảng cách

Cùng nhau, chúng ta có thể tiếp tục sứ mệnh của Tổ chức là thu hẹp khoảng cách giữa hy vọng và cơ hội bằng cách giáo dục và làm phong phú thêm cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi cấy ghép. Tại buổi dạ tiệc Celebrate Life hàng năm lần thứ ba, do Care Dx, Viện Cấy ghép Piedmont và Trung tâm Cấy ghép Emory trình bày, chúng tôi có vinh dự được vinh danh:

 • Bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, Tiến sĩ David Vegavà kết nối cấy ghép cá nhân của anh ấy thông qua cháu gái của anh ấy, Abby Bacho, người đã cứu sống 5 người với tư cách là người hiến tạng.
 • Bill Backus, người nhận ghép tim và Chủ tịch Hội đồng GTF hai lần.
 • Bác sĩ thận học cấy ghép, Tiến sĩ Eda Hochgelerentvà người nhận ghép thận, Melissa Carter.

All proceeds benefit the Georgia Transplant Foundation. We look forward to seeing you on March 12th!

Vé & Tài trợ Vé cá nhân để tham dự sự kiện có sẵn. Tính năng tài trợ cũng có sẵn ở nhiều cấp độ khác nhau, dành cho công ty, cho cá nhân. Xem các tùy chọn bên dưới.

 

 
 • Số lượng khách
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện)
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bãi đậu xe
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá
 • Chương trình bao gồm
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành)
 • Email Blast
 • Sự hiện diện của trang web
 • Quà cho khách bàn

Trình bày

$25,000
 • Số lượng khách Ưu tiên 30
 • Cơ hội đặt tên sự kiện X
 • Nhận dạng bằng lời nói X
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc X
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại X
 • Logo trên sân khấu chính X
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện) 2
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram) Bài viết chuyên dụng
 • Bãi đậu xe 4
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng X
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá X
 • Chương trình bao gồm Toàn trang
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện X
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành) X
 • Email Blast Logo
 • Sự hiện diện của trang web Biểu trưng và siêu liên kết
 • Quà cho khách bàn X

Quà tặng cuộc sống

$10,000
 • Số lượng khách 16 ưu tiên
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính X
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện) 1
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram) X
 • Bãi đậu xe 2
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng X
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá X
 • Chương trình bao gồm Nửa trang
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện X
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành) X
 • Email Blast Logo
 • Sự hiện diện của trang web Biểu trưng và siêu liên kết
 • Quà cho khách bàn X

Cứu sống

$5,000
 • Số lượng khách 10
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện)
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bãi đậu xe 1
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng X
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá X
 • Chương trình bao gồm Logo
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện X
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành) X
 • Email Blast Logo
 • Sự hiện diện của trang web Logo
 • Quà cho khách bàn X

Mong

$2,500
 • Số lượng khách 4
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện)
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bãi đậu xe
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá
 • Chương trình bao gồm Tên
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện X
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành) X
 • Email Blast Logo
 • Sự hiện diện của trang web Logo
 • Quà cho khách bàn X

Cơ hội thứ hai

$1,500
 • Số lượng khách 2
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện)
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bãi đậu xe
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá
 • Chương trình bao gồm Tên
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện X
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành) X
 • Email Blast Tên
 • Sự hiện diện của trang web Tên
 • Quà cho khách bàn X

$250
 • Số lượng khách 1
 • Cơ hội đặt tên sự kiện
 • Nhận dạng bằng lời nói
 • Cơ hội phát biểu tại buổi dạ tiệc
 • Biểu trưng từng bước và lặp lại
 • Logo trên sân khấu chính
 • Phòng khách sạn tại JW Marriott (đêm diễn ra sự kiện)
 • Quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Bãi đậu xe
 • Vật lưu niệm đặc biệt cho người bảo lãnh bảng
 • Biểu trưng và Siêu liên kết trên trang web đấu giá đấu giá
 • Chương trình bao gồm
 • Bảng chỉ dẫn tài trợ tại sự kiện
 • Ghi nhận trong số phát hành sau sự kiện của Tạp chí Impring của GTF (hơn 28.000 phát hành)
 • Email Blast
 • Sự hiện diện của trang web
 • Quà cho khách bàn X

Nhà tài trợ sự kiện

GIA ĐÌNH NGƯỜI CHẾT

ÔNG. VÀ ÔNG. WARREN SHIVER

DR. MICHAEL HOROWITZ

PIEDMONT KIDNEY TRANSPLANT TEAM: DRS. CHRISTINA VÀ DREW KLEIN, DR. VÀ ÔNG. JOSHUA WOLF; DR. VÀ DR. JON HUNDLEY; DR. JOSE LIZCANO VÀ MS. MÁY BAY PAULA; DR. VÀ ÔNG. ERIC GIBNEY

PIEDMONT LIVER TEAM: DR. RAYMOND RUBIN, DR. ROSHAN SHRESTHA, DR. LANCE STEIN; DR. RAHUL MAHESHWARI; DR. DEVINA BHASIN

PIEDMONT TRANSPLANT SURGEONS: DR. VÀ ÔNG. CLARK KENSINGER, DR. VÀ ÔNG. MIGUEL TAN, DR. VÀ ÔNG. MARWAN KAZIMI, DR. VÀ ÔNG. EMMANUEL MINJA, DR. MELISSA GIBBS

DR. MICHAEL GALLICHIO

DR. EDA HOCHGELERENT VÀ DR. BRUCE CASSIDY

DR. DAVID MARKHAM VÀ DR. SONJOY LASKAR

ÔNG. VÀ ÔNG. EDWARD DALY

DAVID VÀ SUSAN VEGA

DR. JENNIE PERRYMAN VÀ DR. MANI DANESHMAND

ÔNG. VÀ ÔNG. LANCE J. CUNHA

CÁC DƯỢC SĨ PIEDMONT: DR. ROSEMARY CROSS, DR. THUY OMMERT; DR. ALEXA RAY

NỀN TẢNG GIA ĐÌNH JOYCE VÀ RAMIE TRITT

ÔNG. VÀ ÔNG. ALBERT BOLET, III

WELLS FARGO

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ROME

ÔNG. VÀ ÔNG. CHARLES NEAL POPE

ÔNG. VÀ ÔNG. CAROLYN VÀ JAMES RITICHER

ÔNG. VÀ ÔNG. MARY LU VÀ WADE MITCHELL

ENCOMPASS RX

Bản đồ & thông tin bổ sung

Lịch trình:

 • Lễ tân Cocktail 6:30 chiều
 • Sự kiện chính 7:30 tối

Emcee:

Tom Clark

Trang phục:

Off-Blue Tie (quý ông mặc lễ phục / suit và quý bà mặc đồ cocktail / trang trọng). Màu xanh lam, xanh mòng két và vàng được ngưỡng mộ, nhưng không bắt buộc

Câu hỏi?
Vui lòng liên hệ với Rita Michaels: