Lễ kỷ niệm Liverversary

Ngày giờ:

Tháng 9 năm 2021

Vị trí:

Henry's Louisiana Grill

Giá cả:

Bắt đầu ở $100

Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi kỷ niệm 13 năm ngày đầu bếp Henry Chandler được ghép gan thành công.

Vào năm 2020, chúng tôi đã chuyển Lễ kỷ niệm Liverversary hàng năm thành một bữa tiệc ảo. Chúng tôi hy vọng lễ kỷ niệm sẽ trở lại vui vẻ trực tiếp vào tháng 9 năm 2021. Vui lòng theo dõi để biết thêm thông tin khi nó có sẵn.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn đang bán Henry's Liverstrong T-Shirts với giá $20 một mảnh và tất cả số tiền thu được đều mang lại lợi ích cho Tổ chức Ghép tạng Georgia để vinh danh ca ghép gan thành công của Đầu bếp Henry Chandler. Vui lòng xem bên dưới để biết các tùy chọn mua hàng.