Nhóm hỗ trợ ảo

Nhóm hỗ trợ ảo

GTF hầu như tổ chức các nhóm hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cấy ghép bằng cách kết nối kỹ thuật số để hỗ trợ và kết nối mạng.

Tất cả các nhóm nội tạng đều được chào đón; yêu cầu duy nhất là phải là cư dân Georgia và ở đâu đó trong suốt hành trình cấy ghép (bệnh nhân trước hoặc sau khi cấy ghép, lọc máu, người chăm sóc). Chúng tôi đi theo sự dẫn dắt của nhóm để thảo luận về các chủ đề có liên quan và sẽ đưa ra hướng dẫn hữu ích nếu cần. Các nhóm được giới hạn không quá 20 người tham dự mỗi phiên hỗ trợ. Vui lòng xem bên dưới để biết các nhóm hỗ trợ sắp tới. Đăng ký là bắt buộc. 

SẮP TỚI CÁC NHÓM HỖ TRỢ VIRTUAL

Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài viết nào. Vui lòng thử tìm kiếm khác.

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ NHÓM

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để đăng ký Nhóm hỗ trợ ảo sắp tới. Hướng dẫn tham gia nhóm hỗ trợ sẽ được gửi cho bạn qua email sau khi gửi.