Là một tổ chức toàn tiểu bang, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các dịch vụ cho mọi bệnh nhân và gia đình cấy ghép ở Georgia.

Với ý nghĩ đó, GTF đã phát triển các Hội nghị về Xu hướng Cấy ghép (TNT) để mang các nguồn lực và giáo dục liên quan đến cấy ghép đến tất cả các khu vực của Georgia. Mỗi năm, chương trình cung cấp các chủ đề mới đặc biệt quan tâm cho bệnh nhân trước và sau ghép tạng.

Điển hình tại một hội nghị TNT, các bác sĩ cấy ghép và chuyên gia y tế tổ chức các cuộc hội thảo về các chủ đề như: Định hướng Sức khỏe Cấy ghép, Duy trì Chăm sóc Da, Hành trình Cấy ghép: Quan điểm của Bệnh nhân, và hơn thế nữa. Nhân viên của GTF cũng cung cấp thông tin về việc gây quỹ trước khi cấy ghép, đưa ra lời khuyên cho những ứng viên tìm cách gây quỹ trong cộng đồng cho các nhu cầu sau ghép tạng của họ. Ngoài ra, nó tạo cơ hội cho mạng lưới cho phép những người tham dự kết nối với những người nhận ghép tạng khác sống trong cộng đồng của họ. Quý khách và khách mời tham gia hội nghị TNT miễn phí và bao gồm bữa trưa.

UPCOMING TNT

Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài viết nào. Vui lòng thử tìm kiếm khác.

ĐĂNG KÝ TNT

Nếu bạn muốn được thông báo về các hội nghị TNT sắp tới, diễn giả khách mời và các nhóm hỗ trợ ảo, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới để được thêm vào danh sách e-mail của chúng tôi.

Người ủng hộ TNT

Xin cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ:

 

Thêm thông tin

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về hội nghị TNT hoặc quan tâm đến các cơ hội phát biểu, vui lòng liên hệ với chúng tôi: