Hội thảo gây quỹ

Helping transplant patients plan and develop successful fundraising efforts with maximum effectiveness through TFP's Fundraising Workshops.

Gây quỹ cho nhu cầu cấy ghép

Các Hội thảo gây quỹ được tổ chức bởi Tổ chức Ghép tạng Georgia để giúp các ứng viên và người nhận nội tạng tạo và tổ chức một chiến dịch gây quỹ thành công sau khi họ được nhận vào Chương trình Gây quỹ Cấy ghép (TFP). The workshop covers the important issues in developing a plan for how to live successfully with a transplanted organ, including: planning for post-transplant medications and other needs through successful fundraising. The class teaches grass roots fundraising, organizing a fundraising committee and creating ideas for fundraising events. 

The Fundraising Workshops are free to attend and taught monthly in Atlanta, at the GTF office, as well as at each Trends iN Transplant (TNT) Conference around the state.  Workshops are conducted in a hybrid-fashion: in-person at our offices in Roswell and virtually through zoom.

To register to attend (virtually or in-person) please fill out the form below.

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỘI THẢO

Please fill out the form below to register for the next TFP Fundraising Workshop.

Hội thảo sắp tới:

Xin lỗi, chúng tôi không thể tìm thấy bất kỳ bài viết nào. Vui lòng thử tìm kiếm khác.

Video: Bài thuyết trình Hội thảo Gây quỹ TFP