Cam kết bảo mật

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và sẽ nỗ lực để bảo vệ tính bảo mật và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập khi bạn quyên góp cho GTF chỉ được sử dụng cho mục đích chấp nhận thanh toán của bạn.