Nhiệm vụ của chúng ta

Sứ mệnh của Tổ chức Ghép tạng Georgia là thu hẹp khoảng cách giữa hy vọng và cơ hội bằng cách giáo dục và làm phong phú thêm cuộc sống của những người bị ảnh hưởng bởi ghép tạng.

Holding Hands 1(1)

The birth of GTF

He approached his transplant social worker, Pat Dunkerley, with the crazy idea to start an organization that could provide immediate support to patients and their families in crisis situations and throughout the transplant process. Ông muốn đảm bảo rằng sẽ không có bệnh nhân Georgia nào phải lựa chọn giữa việc ăn uống hoặc dùng thuốc cần thiết để duy trì ca cấy ghép cứu sống họ. Pat và Tommy biết rằng công việc sẽ rất nặng nề, nhưng họ đã xắn tay áo, kéo theo bạn bè và gia đình, và Quỹ Cấy ghép Georgia ra đời.

Tommy là người có tầm nhìn xa và Pat đã làm việc ngay bên cạnh anh để biến ước mơ của anh thành hiện thực. Ngày nay, GTF đã phát triển vượt ra khỏi nguồn gốc của nó để trở thành tổ chức lớn nhất của loại hình này trong cả nước. Tổ chức Ghép tạng Georgia tác động đến hơn 2.000 cá nhân mỗi năm, cung cấp hơn $2,4 triệu hỗ trợ tài chính hàng năm.

Lịch sử của chúng tôi

Tổ chức Ghép tạng Georgia được thành lập vào tháng 8 năm 1992 bởi người nhận ghép thận Thomas “Tommy” F. Smith, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam phục vụ đất nước của mình trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Nhận ra tác động to lớn về tài chính mà bệnh nhân và gia đình phải đối mặt trước, trong và sau khi cấy ghép, Tommy quyết định rằng anh cần phải làm gì đó để giúp đỡ những người Georgia nghèo khổ.

Tommy Smith, Người sáng lập GTF

Imprints in GTF's History

1992

Georgia Transplant Foundation is founded by Tommy Smith; Baseball Hall of Fame legend, Tom Glavine, receives a letter in his mailbox informing him about the amount of money needed for transplant recipients during recovery and Glavine gives GTF his support and lends his name to the Foundation (for the next 25+ years).

1993

The first Board of Director’s is formed – Tommy Smith brought together a founding board of dedicated individuals who, despite having full-time careers, were willing to work nights and weekends to make sure transplant recipients received the support and financial assistance they needed. The inaugural Tom Glavine’s Spring Training signature event raised $17,000 for GTF.

1995

The first Carlos and Marguerite Mason Trust is awarded to GTF for a total of $400,000 over a 3-year period for: Financial Assistance Programs, GTF Informational Brochure, and a 1-800 telephone number. Pre-Transplant Assistance, Pre-Transplant Insurance, and Housing Assistance are added to the list of programs offered by GTF.

1996

The first Brayson Homes Transplant House raised $65,058.60 for GTF. The first GTF logo is born.

2004

Hội nghị Cấy ghép iN Xu hướng (TNT) đầu tiên được tổ chức tại Columbus, GA.

2009

More than 1,500 cyclists pedaled their way down the GA-400 highway as it was temporarily shut down to benefit GTF. The inaugural event raises more than $55,000 for the Foundation.

2011

GTF awards $1.2 million is direct financial assistance; the first issue of GTF’s Imprint Magazine is published and distributed to more than 20,000 state-wide.

2013

The Dialysis Center Liaison (DCL) Program is launched to encourage dialysis patients to consider transplant as a treatment option by being made aware of the programs and services offered by GTF.

2016

Thanks to the generosity of the Carlos and Marguerite Mason Trust, GTF moved to its forever home with the purchase of a building.

2017

The inaugural Celebrate Life Gala was created and become GTF’s new signature event

2018

More than 10,000 individuals helped through GTF’s direct financial assistance programs.